Bygningsstyrelsen sparede hundredvis af processtimer

 

I sit arbejde med nedrivelse af minkerhvervets produktionsanlæg, stod bygningsstyrelsen over for en udfordring, idet der manuelt skulle indhentes oplysninger om servitutter fra tingbogen på mere end 1200 farme. Interne estimater viste, at det ville tage ca. 30 minutter per farm at indhente de nødvendige oplysninger via offentlige registre, eller mindst 80 dages fuldtidsarbejde.

"Det havde taget ca. 30 minutter per farm at indhente de nødvendige oplysninger via offentlige registre, eller mindst 80 dages fuldtidsarbejde."
Jonas Rosenbeck
Data Specialist hos Bygningsstyrelsen

API’et mellem den digitale tingbog og Bygningsstyrelsens egne systemer betød imidlertid, at styrelsen kunne trække de nøjagtige data, der var brug for. API’et sparede ikke kun tid på indhentningsarbejdet, da flere tusinde opslag kunne klares i en enkelt arbejdsgang, men systematiserede og strukturerede data, så den kunne anvendes med det samme. Det betyder, at man kan lave mange opslag hurtigt – flere tusind på få sekunder – og trække data ud i det format, som man har behov for.

Bygningsstyrelsen undersøger nu, hvordan der kan drages fordel af API’et på tværs af organisationen, så flere tidskrævende opgaver kan optimeres, og flere ressourcer frigives til andre vigtige opgaver. 

Prøv vores API

Med vores API kan du fokusere på at skabe værdi for jeres forretning og kunder. Vi sørger for alt det tidstunge og kedelige arbejde, så du kan nøjes med én standardiseret indgang til al data.

Byg hvad som helst med +2.500 variable på vores API

Se hvordan vores kunder gør.

Renovering med positivt afkast

IT konsulent hos boligselskab

“Vi har haft success med at sammenkøre data på bygningernes opvarmningsmiddel, størrelse, anvendelse og beliggenhed. Det har hjulpet os med at identificere ejendomme hvor renoveringsprojekter har positiv indvirkning på porteføljens afkast, fordi vi kan reducere energiforbruget markant.”

Automatiserede tilbud

Enterprise Architecht hos forsyningsselskab

“Førhen skulle kunden selv indtaste data, når der skulle beregnes tilbud på omlægning til solceller. Med en integration op mod API på grunddata, kan vi på baggrund af en adresse, automatisk give kunden en pris og et overblik over ejendommen. Vi vinder nu op mod 40% flere af vores tilbud i dag.”

Ofte stillede spørgsmål

GrunddataAPI samler data fra mere end 15 forskellige databaser. Heriblandt Bygnings- og Boligregistret (BBR), det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Ejerfortegnelsen (EJF), Tinglysningen og mange flere til en samlet datakilde. Du kan se alle datakilder på forsiden.  

Vores API kan bruges til blandt andet at automatisere informationsindsamling, holde kundedata ajourført, overvåge ændringer på kunder, bygge applikationer og automatisere processer. Der findes mange use-cases, og du kan læse et eksempel på, hvordan Bygningsstyrelsen sparede hundredvis af process timer her. 

Grunddata er grundlæggende data om danskerne, deres ejendomme, virksomheder, adresser og geografi. 

Pris og adgang til APIen afhænger af dine behov som kunde. Vi tager sammen en dialog omkring hvilke data, som du har behov for, og laver ud fra dette den skarpest mulige pris. Dvs. du betaler altså ikke for adgang til hele vores GrunddataAPI, hvis du kun har behov for udvalgte data.